Dům č.p. 62 a č.p. 3 z hráze rybníka - 30. léta 20. století - foto poskytl pan Jiří Genrt ze Zlíče

Dům č.p. 62 a č.p. 3 z hráze rybníka - 30. léta 20. století - foto poskytl pan Jiří Genrt ze Zlíče