Přivaděč do přehrady - foto poskytl pan David Línek - www.donebes.cz

Přivaděč do přehrady - foto poskytl pan David Línek - www.donebes.cz