Za poskytnuté fotografie děkuji panu Davidu Línkovi

ze společnosti DLNK s.r.o. Česká Skalice.

 

www.donebes.cz                                   www.dlnk.cz