Financování oprav kapličky k 31. 5. 2013

Náklady na stavbu:             na základě výběru dodavatele (nejnižší cena)

  1. zajištění havarijního stavu kaple            

smlouva s firmou STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.              40.000,- Kč

  1. oprava kaple II.etapa                                

smlouva s firmou STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.            497.139,- Kč

Hrazeno z dotací:

            Město Č.Skalice                                                                               -28.000,- Kč

            SZIF, dotace z Programu rozvoje venkova                               -445.990,- Kč

                        Z darů a sbírek zbývá doplatit                                             63.149,- Kč

 

 

Výtah z účetnictví Římskokatolické farnosti Č.Skalice, která je investorem probíhajících oprav:

1)        Vklad do pokladny 27.06.2012                                                        8.410,- Kč

            (výtěžek z koncertu + dary s potvrzením)

2)        Vklad do pokladny 10.08.2012                                                        9.526,- Kč

            (1. výběr po vsi ze dne 9.08.2012 + dary s potvrzením)

3)        Vklad do pokladny 13.09.2012                                                        6.573,- Kč

            (2. výběr po vsi ze dne 6.09.2012 + dary s potvrzením)

4)        Vklad do pokladny 13.09.2012                                                        4.450,- Kč

            (sbírka při posvícenské mši v kapli)

5)        zaslané vklady na běžný účet do 13.09.2012                             16.833,- Kč

                                   Celkem                                                                       45.792,- Kč

6)        Vklad do pokladny do 30.10.2012                                                10.000,- Kč

7)        Vklad do pokladny do 30.11.2012                                                  3.800,- Kč

8)        Vklady zaslané na b.ú. do 30.11.2012                                           1.000,- Kč 

                                   Celkem 6) až 8)                                                         14.800,- Kč

                                   Celkem 1) až 8)                                                        60.592,- Kč

 

                        Je potřeba shromáždit ještě                                                 2.557,- Kč

 

ZA POSKYTNUTÉ DARY VŠEM VELICE DĚKUJEME!!!

 

Zapsala Kateřina Šestáková Haucková