Záchrana Kaple Narození Panny Marie ve Zlíči

Na začátku roku 2012 Římskokatolická farnost v České Skalici požádala o dotaci Státní zemědělský intervenční fond

na opravu kaple Narození Panny Marie ve Zlíči. Projekt opravy kaple byl úspěšně vyhodnocen a byly přislíbeny peníze

na její opravu z Programu rozvoje venkova.

Celková částka oprav je 500.000,- Kč.

Oprava kapličky by měla začít v srpnu 2012. Dotace pokryje 90 % nákladů na opravy havarijního stavu kapličky

a zbylých 10 % nákladů bude hrazeno z vybraných sponzorských darů spoluobčanů

a římskokatolicé farnosti Česká Skalice.