Anketa k třídění odpadů

22.05.2018 13:53

 

Převzato z webových stránek Města Česká Skalice

 

Město Česká Skalice má zájem nabídnout svým občanům další prostředky pro efektivní třídění odpadů s jednoznačným cílem snižování objemu směsného komunálního odpadu. S ohledem na možné využití vhodných dotačních programů zvažujeme možnost rozšíření nabídky služeb v oblasti systému sběru a nakládání s komunálním odpadem o sběrné nádoby na plast, papír a dále o kompostéry. Pro zjištění zájmu ze strany občanů bude distribuován do vašich poštovních schránek anketní dotazník, který poskytne dostatečné podklady pro vyčíslení potřebných investic a případnou přípravu dotační žádosti o pořízení nádob. Prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání do připravených anketních schránek na MěÚ Česká Skalice, v informačním centru nebo ve školní jídelně v termínu nejpozději do 15. 6. 2018. S ohledem na nemalé pořizovací náklady sběrných nádob a kompostérů prosíme občany o zodpovědný přístup při vyplňování anketního dotazníku. Bližší informace naleznete v níže uvedeném dotazníku.

 

anketa-biomasa-a-plasty.pdf