Benefiční koncert

03.07.2012 11:55

Krásného letního dne 23. června 2012 se uskutečnil benefiční koncert Alma Maria Puella pro záchranu kaple Narození Panny Marie ve Zliči. Dobovou hudbu nám přímo v kapli zahráli a zazpívali členové volného Sdružení pro hudbu 17. století VoxHumana.

„Hudba, kterou jsme slyšeli, je z prostředí protireformačních Čech 17. Století“, jak napsal kapelník sdružení Karel Vik v programu koncertu, „z období velmi těžkého pro život lidí v této zemí, avšak současně z období velmi zbožného v prostotě vyznání zkroušeného obyvatelstva a rovněž v upřímnosti, což je z obsahu každé písně patrné a je to vnímavému posluchači dáno objevit též v samotné složce hudební, kdybychom zpívali beze slov. To by ale byla škoda, protože takovým jménům, jako je Michna, Kadlinský nebo Hollan, vděčíme nejen za hluboký duchovní odkaz, ale rovněž za podstatný vliv na zachování krásného a hodnotného, velkou bohatostí výrazových prostředků obdařeného českého jazyka, který v době po třicetileté válce by bez těchto vnitřních zdrojů své existence měl opravdu těžkou úlohu ke svému přežití“.

Krásné melodie nám byly povědomě známé, protože jsme slyšeli základy, ze kterých vzešel současný repertoár klasických mešních písní. Na závěr koncertu bylo všem nabídnuto malé občerstvení. Účast zličských i přespolních byla hojná, sešlo se přes padesát osob, ti co se nevešli přímo do kaple, mohli celý koncert poslouchat venku díky reproduktorům a posedět na přichystaných lavicích. Venku byly také připraveny informace o chystané opravě kaple, fotografie zničeného krovu, projektová dokumentace oprav. Výtěžek z koncertu byl 7310,-Kč. Všem co přispěli, za dar děkujeme a děkujeme také účinkujícím a organizátorům, kteří pracovali bez nároku na honorář.

Kateřina Haucková

Fotografie z benefičního koncertu