Dětský den ve Zlíči

02.06.2012 20:35

V sobotu 2. června 2012 se na louce u jezu ve Zlíči konal Dětský den s požárníkem Samem. Pro děti bylo připraveno velké množství soutěžních úkolů, které všechny děti zvládly více než výborně. Počasí přálo a tak účast na této vydařené akci byla veliká. Zároveň bylo pro všechny připraveno občerstvení, včetně opékání buřtů.

Organizátorům této akce, především SDH Zlíč, rodině Hankově, Hauckově a dalším, patří obrovský dík za skvěle zvládnutou přípravu..

Budeme se těšit na další podobně vydařené aktivity pro obyvatele Zlíče.

 

Fotografie - Dětský den ve Zlíči