Dětský den ve Zlíči

11.05.2015 21:35

Sbor dobrovolný hasičů Zlíč si Vás všechny co nejsrdečněji dovoluje pozvat na Dětský den, který se bude konat

v sobotu 23. května 2015 od 14 hodin na louce u jezu ve Zlíči.

Budeme se těšit na Vaší účast!