Hustota provozu ve Zlíči

03.05.2012 21:59

Dobrý den,

K tématu dopravy ve Zlíči.

 

Měření hustoty provozu bylo prováděno v obci Červená Hora…ale je platné i pro Zlíč, protože vozidla která projedou přes Červenou horu musí projet i přes Zlíč.

Zlíč navíc projede cca +25% vozidel navíc jedoucích směr Zblov, Studnice.

 

Aktuální informace ke stavu dopravy je následující:

  • Situaci řeší dopraví komise města Česká Skalice, která podala žádost o změnu dopravního značení.
  • Při místním šetření zástupcem Dopravní policie ČR v Náchodě dne 31.1.2012 došlo k projednání následujících změn:
  1. posunutí začátku/konce obce ve směru do České Skalice (Jiráskova ulice) aby nebyla cedule 100m v obci ale na začátku
  2. oblast bude označena zónovou značkou 40 km/h + upozornění na zvýšený počet chodců.

 

V současné chvíli čekáme na vyřízení písemné žádosti na PČR v Náchodě vzešlé z místního šetření dne 31.1.2012