Oznámení - povolení vyjímky z obecných požadavků na výstavbu

31.08.2012 15:06

Dokument na úřední desce města Česká Skalice:

"Novostavba garáže s přístřeškem pro parkování p.p.č. 1801/2, k.ú. Česká Skalice" Ing. Pšenička