Podomní a pochůzkový prodej a poskytování služeb

04.03.2015 11:15

Na základě usnesení rady města Česká Skalice bylo vydáno "Nařízení Města Česká Skalice číslo 1/2015 - TRŽNÍ ŘÁD",

na základě kterého se mimo jiné v článku 8 a v článku 9 ZAKAZUJE podomní prodej a podomní poskytování služeb, 

pochůzkový prodej a pochůzkové poskytování služeb na celém území města Česká Skalice (tj. v katastrálních 

území Česká Skalice, Zlíč, Malá Skalice, Spyta, Ratibořice a Zájezd).

 

Kontrolu tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat strážníci Městské policie a zaměstnanci finančního odboru

MěÚ Česká Skalice.

Porušením tohoto nařízení se fyzická osoba, která je podnikatelem a právnická osoba dopouští správního deliktu

a může jí být uložena pokuta.

Porušením tohoto nařízení se fyzická osoba dopouští přestupku a může jí být uložena pokuta.