Pohádka o jednom městě, dobrém skutku, pružnosti a vůli...

04.03.2015 12:09

V záložce o obnovení kaštanové aleje k zrekonstruované kapličce Narození Panny Marie ve Zlíči

byl zařazen článek o tom, jak když jedni CHTĚJÍ, tak druzí NECHTĚJÍ...

Autor pohádky je samozřejmě znám...

 

Odkaz: Pohádka o jednom městě, dobrém skutku, pružnosti a vůli...