Pozvánka na 12. schůzi OV Zlíč

07.02.2018 16:01

Vážení občané a příznivci Zlíče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na 12. schůzi Osadního výboru Zlíč, která se bude konat ve středu 14. února 2018 od 18:00 hodin v hotelu Holzbecher ve Zlíči.

Těšíme se na Vaší účast a přejeme Vám příjemné dny...

Program:

1.  Zahájení a volba komisí

2. Starosta Bc. Staněk - seznámení s plány města pro rok 2018 týkající se Zlíče

3.  Kontrola usnesení a úkolů

4.  Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2017

3.  Diskuze