Pozvánka na 7. schůzi OV Zlíč

17.04.2016 17:16

Vážení občané a příznivci Zlíče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na 7. schůzi Osadního výboru Zlíč, která se bude konat v úterý 26. dubna2016 od 18:00 hodin v hotelu Holzbecher ve Zlíči.

 Program schůze:

1)     Zahájení a volba komisí

2)     Kontrola usnesení

3)     Diskuze

Těšíme se na Vaší účast...