Pozvánka na schůzi OV Zlíč

16.06.2019 15:20

Vážení občané a příznivci Zlíče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na schůzi Osadního výboru Zlíč, která se bude konat ve čtvrtek 20. června 2019 od 18:00 hodin v hotelu Holzbecher ve Zlíči.

Těšíme se na Vaší účast a přejeme Vám příjemné dny...

Program:

1.  Zahájení a volba komisí

2. Starostka ing. Jungwirthová, tajemník ing. Novák, vedoucí odboru investic ing. Horáková, velitel MP p. Včeliš - informace a plány týkající se Zlíče v roce 2019

3.  Kontrola usnesení a úkolů

3.  Diskuze