Pozvánka na schůzi OV Zlíč

09.01.2015 15:01

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na schůzi nově zvoleného Osadního výboru Zlíč v pondělí 26. ledna 2015 od 18. hodin v restauraci Holzbecher ve Zlíči.

Budeme se těšit na Vaše připomínky a podněty ke zlepšení života v naší obci.

Informace o dění  v obci, pozvánky na schůze a další dokumenty budou zveřejňovány na webových stránkách obce a na vývěsce Osadního výboru umístěné v přístřešku autobusové zastávky.

Na Vaši účast se těší členové Osadního výboru Zlíč.