Pozvánka na 9. schůzi OV Zlíč

28.01.2017 22:10

Vážení občané a příznivci Zlíče, dovolujeme si Vás tímto pozvat na 9. schůzi Osadního výboru Zlíč, která se bude konat ve středu 8. února 2017 od 18:00 hodin v hotelu Holzbecher ve Zlíči.

Těšíme se na Vaší účast a přejeme Vám příjemné dny...

Program:

1.  Zahájení a volba komisí

2.  Starosta Bc. Staněk- seznámení s plány města pro rok 2017 týkající se Zlíče

3.  Kontrola usnesení a úkolů

4.  Doplnění návrhu rozpočtu pro rok 2017

5.  Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2016

6.  Diskuze