Projednání petice občanů místní části Zlíč

19.09.2012 10:39

Podepsanou petici proti záměru výstavby BPS ve Zlíči si můžete prohlédnout v záložce Aktuální problémy - Bioplynová stanice - Podepsaná petice...

 

Dále citace z odpovědi starosty města Česká Skalice Tomáše Hubky předsedovi osadního výboru Zlíč Radovanu Piechovi:

 

Vážený pane inženýre,

odpovídám tímto na váš email ze dne 17. 9. 2012, který se týká petice občanů městské části Zlíč proti záměru vybudování bioplynové stanice.

Tato petice byla projednána na jednání rady města dne 5. 9. 2012 a rada města přijala následující usnesení:

 

č. 17/240/IX/2012

Rada města bere na vědomí petici občanů městské části Zlíč. RM postupuje petici do ZM.

 

Jednání zastupitelstva města se bude konat 24. 9. 2012 od 17.00 hod ve školní restauraci Scolarest a součástí programu jednání je i výše uvedená petice.

 

S pozdravem

Tomáš Hubka

starosta