Stav financí na opravu kapličky

19.09.2012 08:08

Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na opravu kapličky ve Zlíči velmi děkujeme za poskytnutou pomoc!!!

Rekapitulace stavu financí na opravu Kaple Narození Panny Marie ve Zlíči:

 

Náklady na stavbu:           na základě výběru dodavatele (nejnižší cena)

  1. zajištění havarijního stavu kaple           

smlouva s firmou STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.             40.000,- Kč

  1. oprava kaple II.etapa                           

smlouva s firmou STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.           497.139,- Kč

Hrazeno z dotací:

            Město Č.Skalice                                                                   -28.000,- Kč

            SZIF, dotace z Programu rozvoje venkova                          -445.990,- Kč

                        Z darů a sbírek zbývá doplatit                                      63.149,- Kč

 

 

Výtah z účetnictví Římskokatolické farnosti Č.Skalice, která je investorem probíhajících oprav:

1)       Vklad do pokladny 27.06.2012                                                8.410,- Kč

          (výtěžek z koncertu + dary s potvrzením)

2)       Vklad do pokladny 10.08.2012                                                9.526,- Kč

          (1. výběr po vsi ze dne 9.08.2012 + dary s potvrzením)

3)       Vklad do pokladny 13.09.2012                                                6.573,- Kč

          (2. výběr po vsi ze dne 6.09.2012 + dary s potvrzením)

4)       Vklad do pokladny 13.09.2012                                                4.450,- Kč

          (sbírka při posvícenské mši v kapli)

5)       zaslané vklady na běžný účet do 13.09.2012                         16.833,- Kč

                              Celkem                                                            45.792,- Kč

Za poskytnuté finanční dary děkujeme.

                    Je potřeba shromáždit ještě                                        17.357,- Kč

 

 

Tímto bychom chtěli všechny, kteří ještě nepřispěli a mají zájem finančně se podílet na úspěšném dokončení oprav kapličky, požádat o finanční podporu. Podrobnější informace o průběhu oprav získáte u paní Blanky Hauckové z č. p. 73 nebo u Mons. ICLic. Václava Hegra, faráře Římskokatolické farnosti v České Skalici.

Bankovní spojení Římskokatolická farnost Česká Skalice, účet vedený u České spořitelny, č.ú.1181205359/0800, v případě přímého zaslání finančního daru na účet farnosti napište v poznámce pro příjemce "Dar na opravy kaple Zlíč". Doklad o přijetí sponzorského daru bude vystaven na požádání.

Za poskytnuté finanční dary Vám předem děkujeme.

 

Blanka Haucková