Svoz biomasy v České Skalici

15.03.2018 17:41

Svoz biomasy v České Skalici začíná 9. 4. 2018

Převzato z webu Města Česká Skalice

 

Forma svozu: Občan umístí vak s biomasou před svoji nemovitost na chodník, a to nejdéle do 7 hodin v příslušný den svozu. Následně bude vak vysypán a vrácen občanovi. Svezená biomasa z vaků bude předána k dalšímu zpracování.

Lokalita sběru: Česká Skalice, Malá Skalice, Zájezd, Spyta a Zlíč

Období svozu: od 9.4.  do 12.11.2018, tj. 32 svozů pro 1 místo

Den svozu: vždy každé pondělí

Četnost svozu: 1 x týdně v daném místě

Podmínky svozu: Biomasou se pro tento sběr rozumí posečená tráva, seno, ořezané větve (dřevní štěpka), listí ze stromů a keřů, padané ovoce, nevyužitá zelenina a odpady květinových záhonů ze zahrad občanů. Do vaku na biomasu patří pouze vyjmenované komodity! Pokud bude vak obsahovat jiný odpad nebo nebude biomasa uložena ve vaku, nebude odpad odvezen! Váha vaku nesmí přesáhnout 40 kg.


Doporučeno: 1 RD = 1 vak, bytový dům 1 vak na cca 500 m2 udržované travnaté plochy

Zpoplatnění: 600 Kč = cena za službu svozu 1 vaku biomasy pro rok 2018 (paušální částka bez ohledu na míru využívání), nutno zaplatit před zahájením poskytování služby na MěÚ Česká Skalice, dále 230 Kč = nákup vaku na MěÚ Česká Skalice

Kontaktní osoba: Alena Velecká, referentka pro odpadové hospodářství (tel. 491 490 065)