Termíny zasedání Rady města Česká Skalice v roce 2015

20.01.2015 11:00

Rada města projednala a schvaluje následující termíny jednání Rady města v roce 2015:
28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 22.7., 12.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12..