Tříkrálová sbírka 2019 ve Zlíči

15.01.2019 13:51

Rádi bychom vás informovali o výsledcích Tříkrálové sbírky 2019.

Ve Zlíči se vybralo 4.958,- Kč.

Více o výsledcích sbírky v Královéhradecké diecézi na https://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/vysledky/,

nebo celorepublikově na https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/.

Děkujeme všem za podporu a dary.