Usnesení RM - studie parcelace pozemků ve Zlíči

20.06.2016 10:16

Usnesení z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 15. 06. 2016 (výtah)

Usnesení RM č. 12/323/06/2016:

Rada města projednala a schvaluje zpracovanou studii parcelace ve Zlíči varianta č. 2, zpracovanou firmou INGPROservis, Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, pozemků p.č. 2 a p.č. 3 v obci Česká Skalice a v kat. území Zlíč, pro výstavbu 2 rodinných domů viz. příloha č. 1.

Zodpovídá:   Ing. Jitka Kábrtová

Zajistí:          Marie Karásková

Termín:         30. 09. 2016

Hlasováno:   6 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Příloha č. 1