Uzavírka silnice II/304 v Hořičkách

28.03.2015 17:22
  • 30.03.2015 07:00 - 30.06.2015 23:59

    uzavřeno práce na inženýrských sítích , úplná uzavírka a zvláštní užívání silnice č. II/304 v km 10,600 - 11,065 (serpentiny na začátku obce ve směru od České Skalice);

  • Objížďka - pro autobusovou dopravu: z Hořiček po III/304 3 do Litoboře, po III/304 7 a zpět na II/304;

  • Objížďka - obousměrná: po silnici č. III/304 4 k Brzicím po III/307 3 Chvalkovice, II/307 Velký Třebešov, III/307 6 do České Skalice,

  • Vydal: Městský úřad Náchod