Uzavírky železničních přejezdů

25.06.2015 21:01

V souvislosti se stavebními pracemi na železnici v úseku Jaroměř - Česká Skalice - Starkoč - Červený Kostelec - Trutnov střed od 23. 6. 2015 do 10. 8. 2015 dojde mimo jiné i k rekonstrukci konstrukcí některých železničních přejezdů. Z tohoto důvodu budou tyto přejezdy uzavřeny pro veškerý silniční provoz.

V našem okolí se jedná hlavně o přejezd na silnici III/30418 mezi Zličí a silnicí I/33 označený P5443 (Dubno), ketrý bude uzavřen od 26. 6. 2015 do 28. 6. 2015 a od 18. 7. 2015 do 27. 7. 2015. Objízdná trasa je stanovena přes Českou Skalici.

Dále se jedná o přejezd na silnici III/30416 mezi Vysokovem a Starkočí označený jako P5448, který bude uzavřen od 19. 7. 2015 do 28. 7. 2015. Objízdná trasa je stanovena z Vysokova přes Zlíč a Studnice do Starkoče nebo z Vysokova přes Náchod a Kramolnu do Starkoče.

 

Mapu s vyznačením dotčených železničních přejezdů naleznete zde.

Seznam všech omezení na železničních přejezdech v našem okolí naleznete v přiložené příloze.

 

Radek Ivan 25. 6. 2015.