Vánoční jarmark v polském městě Bardo

08.12.2017 11:36

Převzato z webu Města Česká Skalice:

 

Polské město Bardo, město zázraků, partnerské město České Skalice, pořádá v neděli 17. prosince vánoční jarmark. Navštívit jej můžete i vy, a to zcela ZDARMA! Autobus vyrazí zhruba v 11 hodin z České Skalice, předpokládáme návrat v pozdním odpoledni. Výlet je součástí projektu Čtvero ročních období v Polsku a Česku, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000962, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Zájemci se můžou hlásit v Regionálním informačním centru na třídě T. G. Masaryka, případně pište na infocentrum@ceskaskalice.cz nebo volejte 491 453 870 a 773 578 112.

Všem zájemcům doporučujeme, aby se připojistili pro cestu do zahraničí.

Radka Jansová, Regionální informační centrum Česká Skalice

 

Více informací o pořádané akci naleznete v tomto odkazu.