Výňatek ze zápisu jednání dopravní komise Rady města Česká Skalice

21.12.2015 23:35

Výňatek ze zápisu jednání dopravní komise Rady města Česká Skalice číslo 9 /2015 konané dne 7. 12. 2015:

 

1)    Vyhodnocení úkolů z dopravní komise ze dne 9. 11. 2015:

-    Městská policie provedla ve Zlíči měření četnosti provozu vozidel mezi bývalou školou a hostincem Na Králíku, kdy bylo zjištěno, že denně projede touto lokalitou cca 15 vozidel.

2)     Řešení došlých podnětů od občanů a členů komise, různé:

-    Dopravní komise nedoporučila žádost Osadního výboru Zlíč o vybudování zpomalovacích ostrůvků (nadbytečnost, ze směru od České skalice 50km/h a ze směru od Žernova SDZ. 70km/h, Zóna 40km/h, prudké zatáčky, kde musí všichni řidiči zpomalit svá vozidla.

-    Dopravní komise projednala žádost Osadního výboru Zlíč o přemístění autobusové zastávky ve Zlíči u penzionu Barunka, popřípadě instalaci přístřešku, vyznačení vodorovného i svislého dopr. značení. DK není proti, ale ohledně pozemků na uvedeném místě ve Zlíči, který není v majetku města doporučuje žádost projednat vedením města Česká Skalice.

-    Dopravní komise nedoporučila žádost Osadního výboru Zlíč o vybudování zpomalovacích prahů (retardérů) ve Zlíči v úseku mezi bývalou školou a hostincem Na Králíku (parcela č.404, k.ú. Zlíč.) Důvod: tímto úsekem projde cca 15 vozidel denně, instalace by byla nadbytečná.

3)    Nové úkoly:

-    Vyrozumět předsedu osadního výboru Petra Vlčka o nedoporučujícím stanovisku DK ve věci vybudování zpomalovacích ostrůvků.

-    Informovat vedení města o žádosti Osadního výboru Zlíč o přemístění autobusové zastávky ve Zlíči u penzionu Barunka, popřípadě instalaci přístřešku, vyznačení vodorovného i svislého dopr. značení. DK není proti, ale ohledně pozemků na uvedeném místě ve Zlíči, který není v majetku města doporučuje žádost projednat vedením města Česká Skalice.

-    Vyrozumět předsedu osadního výboru Petra Vlčka o nedoporučujícím stanovisku DK ve věci vybudování zpomalovacích prahů (retardérů) ve Zlíči v úseku mezi bývalou školou a hostincem Na Králíku (parcela č.404, k.ú. Zlíč.) Důvod: tímto úsekem projede cca. 15 vozidel denně, instalace by byla nadbytečná.