Zálohové platby za vodu od roku 2019

14.11.2017 07:59

Usnesení Rady Města Česká Skalice č. 21/512/10/2017 ze dne 25. 10. 2017:

Rada města v působnosti jediného společníka obchodní společnosti Českoskalické vodárny s.r.o., IĆ: 27481557, schvaluje zavedení zálohových plateb za vodné a stočné s účinností od 1.1.2019.