Zápis z jednání Zastupitelstva města Česká Skalice ze dne 29. 6. 2015

01.08.2015 09:36

V tomto odkazu si můžete prohlédnout "Zápis" z jednání Zastupitelstva města Česká Skalice, které se konalo v pondělí 29. června 2015.

Ačkoli dle schváleného jednacího řádu je povinnost tento zápis zveřejnit na webu města do deseti dní od skončení jednání Zastupitelstva, tak našim úředníkům se to podařilo až po jednom měsíci... 

Radek Ivan