Změna systému parkování v centru České Skalice

17.10.2015 09:27

Před multifunkčním domem (pošta, drogerie...) na třídě T. G. Masaryka byly odstraněny dopravní značky IP 11a (parkoviště) a nahrazeny novým svislým dopravním značením IP 13b (parkoviště s parkovacím kotoučem) s dodatkovou tabulkou, na které je vyznačen text s dobou povoleného parkování.

Před multifunkčním domem, poštou a spořitelnou bude povoleno stání na dobu max. 30 minut od pondělí do pátku v době od 7 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin.

Na Husově náměstí bude povoleno stání na dobu max. 120 minut od pondělí do pátku v době od 7 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin.

První etapou této změny je parkování s parkovacím kotoučem před multifunkčním domem a na parkovišti na Husově náměstí před prodejnou Verner. Následně po kolaudaci Zelené ulice bude toto parkování platit po celém Husově náměstí.

Z toho vyplývá povinnost každého řidiče mít parkovací hodiny (kotouč), který bude k dostání zdarma v hale MěÚ a v Regionálním informačním centru v České Skalici. Tyto parkovací hodiny si každý řidič parkující na uvedeném prostranství dá viditelně na palubní desku vozidla a nařídí si přesný čas, kdy své vozidlo zaparkoval. Když řidič poruší uvedený čas a bude na uvedeném parkovišti stát déle nebo parkovací hodiny nenařídí nebo je nedá na viditelné místo, hrozí mu bloková pokuta.

Tato změna v parkování přinese městu uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky města a zákazníky obchodů, protože v současné době tato místa zabírají vozidla stojící třeba i týden na jednom místě. Stávají se případy, že řidič zaparkuje své vozidlo na náměstí brzy ráno, odjede autobusem do zaměstnání do jiného města a až večer se vrátí a s vozidlem odjede. takto blokuje parkovací místo celý den.

Změna systému parkování by měla tyto nešvary odstranit a umožnit zastavení na určitou dobu každému.

 

Podle článku velitele MP pana Pavla Včeliše upravil R. Ivan.