Zápis č. 14 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 9. 4. 2013

Přítomni: Radovan Piech

                 Jaroslava Pavlová

                 Vladimír Prchal

                 Veronika Škaldová

 

Omluvena: Věra Sodomková

 

Hosté: pan Josef Hanek, p. Pavel, manželé Ďuriškovi, p. Ivan, p. Genrt, p. Vlček

 

Zapsala: Veronika Škaldová

 

Projednávané body:

 

  1. Pozemek: Projednán pozemek p. Jaromíra Tylše (p. č. 199/2) a pana Ženkla vedle sochy Boženy Němcové. Na příští schůzi bychom chtěly pány pozvat a projednat s nimi záměr jejich pozemku a možnosti následného odkoupení pozemku.

 

  1. Chodník: Opakovaně řešen stav chodníků ve Zlíči. Byly vyjádřeny stížnosti občanů k jednotlivým nebezpečným místům:
  • realizaci chodníku od pomníku Boženy Němcové k navazující části směr Vilémův most,
  • dále zajištění bezpečné schůdnosti po chybějící části chodníku u komunikace 3049/III okolo domu č. p. 47 po pravé straně přes přivaděč,
  • na mostě přes přivaděč je uvolněn kus plochého železa, nebezpečí úrazu - trčení železa,
  • řešení situace veliké kaluže u plotu Hotelu Holzbecher. Chodci při jejím vyhnutí musí více vstoupit do silnice a při špatné přehlednosti zatáčky dochází k velmi nebezpečným situacím

       3.  Dopravní značení: Ve Zlíči přibylo zónové dopravní značení ke snížení rychlosti, které objektivně přispělo ke zklidnění dopravy, přesto bychom chtěli požádat o občasné preventivní kontrolu měření rychlosti aut, aby značení bylo více respektováno.

              Dopravní značení stále chybí na cestě od staré školy po hospodu Králík, kde doposud stojící značka Průjezd zakázán, z námi zjištěných prostředků již neplatí a proto opakovaně navrhujeme o snížení rychlosti a umístění dopravní značky omezující rychlost na 30 km/h. Silnice je úzká, má nový povrch a svádí k vyšší rychlosti.

  1. Termín příští schůze:

Příští schůze Osadního výboru se bude konat 11. 6. 2013 od 18 hod v Hotelu Holzbecher. Všichni jste srdečně zváni.

 

Usnesení:  1.   OV žádá o rekonstrukci stavu chodníku v bodě 2.

                     2.   OV žádá o umístění dopravní značky popsané v bodě 3.

                     3.   OV žádá o kontrolu rychlostí automobilů.

 

Hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželi

 

 

 

Zápis ověřen dne: 17. 5. 2013

 

 

…..................................................

Ing. Radovan Piech

předseda OV