Zápis č. 20 ze schůze Osadního výboru Zlíč

konané dne 15. 04. 2014

Zápis z tohoto jednání bohužel dosud není ze strany OV Zlíč k dispozici.