Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2015

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt

garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Haucková

Neomluveni:  ---

 

 

Zpráva:

V roce 2015 Osadní výbor Zlíč svolal 5 schůzí. Účast na jednotlivých schůzích byla vysoká, což svědčí o zájmu místních obyvatel o dění v místní části. OV učinil celkem 22 usnesení a řešil 28 důležitých připomínek, jako např.:

-          osvětlení sochy Boženy Němcové

-          změna kontejnerových stání včetně splnění dodatečných podmínek obyvatel

-          umístění značek pro snížení rychlosti mezi bývalou školou a Hostincem Na Králíku

-          zajištění sečení louky a úprava keřů

-          zpevnění a vyspravení komunikací

-          zpomalovací ostrůvky při vjezdech do obce

-          retardéry mezi bývalou školou a Hostincem Na Králíku

-          autobusová zastávka

-          chodník od sochy Boženy Němcové k Vilémovu mostu

 

Mnoho podnětů je již úspěšně vyřešeno a některé jsou stále v jednání s příslušnými stranami (starostou, Městskou policií, technickými službami, SSO, atd.)

 

OV se podařilo zahrnout do rozpočtu města pro rok 2016 revizi chodníků ve Zlíči. Součástí revize jsou jak chodníky, tak i veřejné osvětlení.

 

Závěrem chceme poděkovat všem občanům, kteří se zapojují do zlepšování podmínek života ve Zlíči, spolupracují a podporují OV Zlíč a těším se na další vzájemnou spolupráci.

 

Dne: 18. 1. 2016