Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2016

Přítomni:         Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt

            garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:        Ing. Marta Čálková (Haucková)

Neomluveni:  ---

 

 

Zpráva:

V roce 2016 Osadní výbor Zlíč svolal 3 schůze. Účast na jednotlivých schůzích byla vysoká, což svědčí o zájmu místních obyvatel o dění v místní části. OV učinil celkem 2 usnesení, 2 vyjádření a řešil mnoho důležitých připomínek, jako např.:

-          chodníky a přechody

-          kontejnerové stání (technické připomínky)

-          parkování

-          kanalizace

-          dopravní situace

-          povodně

 

Mnoho podnětů je již úspěšně vyřešeno a některé jsou stále v jednání s příslušnými stranami (starostou, Městskou policií, technickými službami, SSO, atd.)

 

OV podal 4 návrhy do rozpočtu pro rok 2017.

-          zpracování projektové dokumentace chodníků v celé místní části Zlíč vč. veřejného osvětlení

-          realizace vybudování chodníků vč. veřejného osvětlení v tzv. Stračím Ocasu v místní části Zlíč

-          studie vybudování autobusové zastávky ve Zlíči ve směru Zlíč – Česká Skalice

-          rekonstrukce komunikace směrem na Ostaš a k manželům Jandovým včetně svodu dešťové vody – komplexní řešení

 

Závěrem chceme poděkovat všem občanům, kteří se zapojují do zlepšování podmínek života ve Zlíči, spolupracují a podporují OV Zlíč a těším se na další vzájemnou spolupráci.

 

 

Dne: 8. 2. 2017

 

 

 

  …..................................................                      

            Petr Vlček DiS.                                   

předseda Osadního výboru