Zápis z veřejné schůze občanů Zlíče za účelem schválení návrhů na členy OV Zlíč

konané dne 21. 11. 2018 v 18:00 hod. v hotelu Holzbecher

Přítomni:       17 (viz Prezenční listina)

 

Přípravný výbor:

  • Vlček Petr DiS.
  • Ivan Radko
  • Pavlová Jaroslava

 

Program schůze:

  1. Zahájení veřejné schůze a volba komisí
  2. Podání návrhu na členy OV
  3. Volba členů OV
  4. Navržení předsedy OV
  5. Navržení místopředsedy OV

 

K bodu č. 1 – Zahájení veřejné schůze a volba komisí

Schůzi zahájil a řídil Petr Vlček, přivítal přítomné občany Zlíče, vysvětlil jim důležitost pokračování v práci Osadního výboru Zlíč a jeho nového vzniku.

 

Složení návrhové komise:

Jaroslava Pavlová

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Ověřovatelé zápisu:

Radko Ivan

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Zapisovatel zápisu:

Petr Vlček

Hlasováno: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

 

K bodu č. 2 – Podání návrhu na členy OV

Přípravný výbor vyzval občany Zlíče, kdo by chtěl být členem OV Zlíč.

 

Tito občané projevili zájem se stát členy OV Zlíč:

Vlček Petr DiS., bydlištěm Zlíč 53, narozen 31.3.1975,

Ivan Radko, bydlištěm Zlíč 74, narozen 17.3.1975,

Roubal Vladimír, bydlištěm Zlíč 96, narozen 26.8.1953,

Pavel Leo, bydlištěm Zlíč 51, narozen 15.12.1947,

Zelený Radek, bydlištěm Zlíč 113, narozen 28.4.1980.

 

 

K bodu č. 3 – Volba členů OV

Návrhová komise postupně přednesla návrhy a nechala občany veřejně hlasovat o volbě jednotlivých členů OV Zlíč.

 

Občané Zlíče na své veřejné schůzi dne 21.11.2018 projednali a schvalují Vlčka Petra jako navrženého člena do OV Zlíč.

Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Občané Zlíče na své veřejné schůzi dne 21.11.2018 projednali a schvalují Ivana Radko jako navrženého člena do OV Zlíč.

Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Občané Zlíče na své veřejné schůzi dne 21.11.2018 projednali a schvalují Roubala Vladimíra jako navrženého člena do OV Zlíč.

Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Občané Zlíče na své veřejné schůzi dne 21.11.2018 projednali a schvalují Leo Pavla jako navrženého člena do OV Zlíč.

Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

Občané Zlíče na své veřejné schůzi dne 21.11.2018 projednali a schvalují Zeleného Radka jako navrženého člena do OV Zlíč.

Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

 

K bodu č. 4 – Navržení předsedy OV

Navržení členové OV Zlíč navrhují Zastupitelstvu města ze svých řad jako předsedu Vlčka Petra.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

 

K bodu č. 5 – Navržení místopředsedy OV

Navržení členové OV Zlíč navrhují Zastupitelstvu města ze svých řad jako místopředsedu Ivana Radko.

Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel

 

 

Tento zápis včetně prezenční listiny a souhlasů kandidátů poslouží jako podklad k hlasování na ZM České Skalice o návrhu usnesení Osadního výboru v místní části Zlíč.

 

 

Zápis provedl Petr Vlček, dne: 21. 11. 2018