Zpráva o činnosti OV Zlíč za rok 2017

Přítomni:            Petr Vlček DiS., Radko Ivan, Jaroslava Pavlová, Jiří Genrt

garant Mgr. Josef Hanek

Omluveni:           Ing. Marta Čálková (Haucková)

Neomluveni:       ---

 

Zpráva:

V roce 2017 Osadní výbor Zlíč svolal tři schůze. Účast na jednotlivých schůzích byla nepatrně nižší než v předchozím roce, ale přesto byla vysoká, což svědčí o zájmu místních obyvatel o dění v místní části. OV učinil dvě usnesení a řešil mnoho důležitých připomínek, jako např.:

-         chodníky, přechody a autobusová zastávka

-         úprava a doplnění podmínek zadávací dokumentace týkající se „Stračího ocasu“

-         Vilémův most – oprava, omezení rychlosti, zvýšení bezpečnosti včetně stavby nové lávky

-         oprava komunikace, kanálů a odstranění kaluže v zatáčce před mostem

-         parkování, WC na parkovišti u p. Tylše včetně údržby TS

-         kontrola přečerpávacích šachet

-         lavičky u sochy Boženy Němcové – oprava a doplnění

-         dopravní situace, značení pro chodce, měření rychlosti

-         úklid kolem kontejnerových stání

-         kontrola zatěžování komunikace mezi p. Tylšem a pí. Adámkovou

-         mostu přes Olešenku – oprava a úklid

-         instalace a seřízení informativních radarů

-         oprava osvětlení, zimní údržba v místní části

 

Mnoho podnětů je již úspěšně vyřešeno a některé jsou stále v jednání s příslušnými stranami (starostou, Městskou policií, technickými službami, atd.)

 

OV podal pouze jeden návrh do rozpočtu pro rok 2018.

-         vyhotovení projektové dokumentace a realizace vybudování chodníků včetně veřejného osvětlení v tzv. Stračím Ocasu v místní části Zlíč

 

Závěrem chceme poděkovat všem občanům, kteří se zapojují do zlepšování podmínek života ve Zlíči, spolupracují a podporují OV Zlíč a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

Dne: 14. 2. 2018